EvoEye - Inteligentne wykrywanie warstw dna oka w oparciu o Agenta AI

EvoEye to Agent oparty na sztucznej inteligencji, który jest w stanie rozpoznać i oznaczyć poszczególne warstwy dna oka na skanach OCT. Agent EvoEye opiera się na modelu i wiedzy, którą przekazał mu ekspert. Potrzebuje on nauczyciela, który przedstawi mu, jak oznaczyć dno oka, po to aby mógł wykonywać to samodzienie.

Eye OCT - fundus layers segments separated by AI agent

W oparciu o wiedzę dostarczoną przez nauczyciela, EvoEye Agent uczy się zasad i zależności, które pozwalają na właściwe rozpoznawanie warstw dna oka.
Agent EvoEye może uczyć się od wielu specjalistów. Dzięki temu jest w stanie mieć całą swoją wiedzę i pamiętać wszystkie przypadki medyczne jednocześnie. W rezultacie bardzo łatwo jest mu znaleźć rozwiązania dla nowych przypadków ponieważ zawsze pamięta wszystko, czego się nauczył.

Najważniejsze cechy
  • Oznacza 128 b-skanów w około 25s na mało wydajnej maszynie
  • Może być uruchomione jako usługa zdalna lub jako mofuł na komputerze lokalnym
  • Doskonale oddziela choroid i szklistkę
  • Dokładnie oznacza warstwy dna oka w obszarach małych i średnich wielkości naczyń krwionośnych

Możliwe jest wizualizowanie warstw jako oddzielnych, oddalonych od siebie segmentów, aby umożliwić dokładniejszą ich analizę. Jest to pokazane na powyższym obrazie.

Eye OCT - choroid and vitreous separation

Bardzo ważne jest, aby agent AI EveEye był w stanie oddzielić ciało szklistke i chorid od reszty obrazu. Umożliwia to szybsze przetwarzanie głównego obszaru zainteresowania, jakim są warstwy dna oka. Zarówno ciało szkliste, jak i naczyniówkę można również przetwarzać osobno.

Eye OCT - blood vessels detected by AI agent

Powyższy obraz pokazuje przypadek, w którym duże naczynie krwionośne zostało wykryte jako obszar niepewności. W naszym podejściu taki rozmiar naczyń krwionośnych należy traktować jako pseudo-patologia pod względem ciągłości warstw dna oka. Mniejsze naczynia krwionośne są odpowiednio oznaczone.
Algorytmy deterministyczne w przeciwieństwie do metod sztucznej inteligencji poprowadziłyby linie warstw dna oka w sposób uśredniony lub statystyczny. W rezultacie wprowadza to fałszywe dane w kontekście prawidłowo działającej warstwy dna oka.
Zaletą agenta EvoEye opartego na sztucznej inteligencji jest konsekwentne podejmowanie decyzji lub niepewność w określonych obszarach. Jest to o wiele bardziej cenne niż uśrednianie lub oznaczanie statystyczne ponieważ odwzorowuje ludzkie zachowanie.

Eye OCT - fundus layers marked by our AI agent vs human

Konsekwencja działania agenta AI jest również zauważalna w jednolitym sposobie znakowania warstw. Mimo dwojakiej metody oznaczania warstw przez nauczyciela (raz obrysowane od góry warstwy, innym razem od dołu), Agent AI opracował usystematyzowany sposób oznaczania ich.

Czerwone oznaczenie to warstwy wytyczone przez Agenta EvoEye AI, a niebieske to warstwy oznaczona przez nauczyciela. Jest to pokazane na powyższym obrazie.