Niektóre z realizowanych projektów

Kondycja zrowotna - Lipidogram

Badanie relacji między pacjentami. Prognozowanie podatności na choroby. Wskazanie kierunku badań medycznych

Detekcja warstw dna oka w oparciu o skan OCT

Badania i rozwój metod automatycznego wykrywania warstw dna oka. Rozwiązanie jest przeznaczone dla maszyn okulistycznych z technologią OCT

Transformers

System sprzedaży biletów

Deskryptor kośći na obrazach RTG

Oprogramowanie do wykrywania obszarów kostnych na zdjęciach rentgenowskich niskiej jakości - w oparciu o jedno zdjęcie rentgenowskie. Oddzielenie tkanek miękkich od tkanek kostnych

Wykrywanie retinopatii cukrzycowej

Algorytmy opracowane do wykrywania chorych obszarów dna oka. Badania przeprowadzono w celu wykrywania retinopatii cukrzycowej