Projekty

Realizowane przez nas projekty i badania

Badania naukowe

Doświadczenie w pracy naukowej i badawczej na uczelni wyższej